Právní doložka

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení vás seznámí se způsobem zpracování, skladování a využívání údajů, které Renocar, a.s. o svých zákaznících či uživatelích internetových stránek sbírá a schraňuje.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Renocar, a.s. je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Shromažďování vašich osobních údajů

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání, regionální příslušnost a případné členství v profesních komorách.

Webové stránky provozované spol. Renocar, a.s. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na daný web přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení těchto webů, jejich správě a analýze trendů.

Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům mají přistup pouze pověření zaměstnanci společnosti Renocar, a.s. zabezpečující zákaznický servis, distribuci či zpracovávající analýzy pro následné využití v obchodu, marketingu a vývoji produktů a služeb.

Na žádost zákazníka, jež musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti, poskytneme bezodkladně údaje o zákazníkovi vedených, zákazník může požádat o jejich opravu či pozastavení zasílání případných obchodních sdělení. Toto prohlášení je rovněž k dispozici v tištěné podobě v recepci sídla společnosti.

Mimosoudní řešení sporů

Na základě právních předpisů jsme povinni vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese:  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Prosím, berte na vědomí, že jsme povinni vám tuto informaci sdělit, i když nejsme účastníky žádného mimosoudního řešení sporů.

Cookies

Cookies je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobí Vašemu PC žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní data. Použití Cookies můžete nastavením Vašeho Browsers deaktivovat. Abychom Vám mohli naši nabídku individuálně poskytnout, musíme v některých oblastech použít Cookies. Anonymní vyhodnocení Cookies může být využito pro statistiku.

Autorská práva

Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.

Zodpovědnost

Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti a společnost Renocar, a.s. vyvíjí veškeré rozumné úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek. Technické údaje, vlastnosti a vybavení popisovaných vozidel jsou pouze orientační a nepřebíráme žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. Renocar, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit informace a údaje uvedené na těchto webových stránkách. Renocar, a.s. nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat. Pokud budou informace uvedené na těchto webových stránkách převzaty třetími osobami a uvedeny na jimi provozovaných webových stránkách, nepřebírá Renocar, a.s. žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takto převzatých informací.